Generator monofazat 230V, GENMAC

Click RG3000HO Generator de curent portabil monofazat 36kg 19%
Click RG3000HO Generator de curent portabil monofazat 36kg Generator monofazat 230V
Putere LPT/PRP kW 2, 6 / 2, 2 Putere LPT/PRP kVA 2, 9 / 2, 4 Voltaj 230 V / 50...
3.451,00 RON
2.761,00 RON
Click RG4000HO Generator de curent portabil monofazat 41kg 20%
Click RG4000HO Generator de curent portabil monofazat 41kg Generator monofazat 230V
Putere LPT/PRP kW 3, 1 / 2, 6 Putere LPT/PRP kVA 3, 4 / 2, 9 Voltaj 230 V / 50...
3.814,00 RON
3.051,00 RON
Click RG5000HO Generator de curent portabil monofazat 59kg 20%
Click RG5000HO Generator de curent portabil monofazat 59kg Generator monofazat 230V
Putere LPT/PRP kW 4, 6 / 4 Putere LPT/PRP kVA 5, 1 / 4, 4 Voltaj 230 V / 50...
6.141,00 RON
4.913,00 RON
CLICK RG7300HO Generator de curent portabil monofazat 73kg 19%
CLICK RG7300HO Generator de curent portabil monofazat 73kg Generator monofazat 230V
Putere LPT/PRP kW 6, 4 / 5, 8 Putere LPT/PRP kVA 7, 1 / 6, 4 Voltaj 230 V / 50...
7.682,00 RON
6.146,00 RON
COMBIPRO RG5000HC-M Generator de curent portabil monofazat 83kg 20%
COMBIPRO RG5000HC-M Generator de curent portabil monofazat 83kg Generator monofazat 230V
Putere LPT/PRP kW 4, 6 / 4 Putere LPT/PRP kVA 5, 1 / 4, 4 Voltaj 230 V / 50...
9.798,00 RON
7.838,00 RON
COMBIPRO RG7300HC-M Generator de curent profesional monofazat 96kg 20%
COMBIPRO RG7300HC-M Generator de curent profesional monofazat 96kg Generator monofazat 230V
Putere LPT/PRP kW 6, 4 / 5, 8 Putere LPT/PRP kVA 7, 1 / 6, 4 Voltaj 230 V / 50...
11.139,00 RON
8.911,00 RON